Vacature Coördinator Inloophuis TOON

Functieomschrijving Coördinator Inloophuis TOON.    

De coördinator van Inloophuis TOON geeft leiding en begeleiding aan de vrijwilligers die werkzaamheden van allerlei aard verrichten ten dienste van het huis. Hij/zij coördineert alles wat er in, of in relatie tot het Inloophuis gebeurt.

Hij/zij zorgt voor de professionalisering van de vrijwilligers en biedt hen daarbij scholing of bijscholing aan. Hij/zij is actief in het externe netwerk voor Inloophuizen. Liefst heeft hij/zij ervaring in een coördinerende functie.

Onder zijn/haar verantwoordelijkheid worden activiteiten, lezingen en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze worden zowel in als buiten het huis aan gasten en geïnteresseerden aangeboden.    

De coördinator van Inloophuis TOON is verantwoordelijk voor:

  Uitvoeren van het beleid:

Ø  Aannemen en ontslaan van vrijwilligers

Ø  Begeleiden en aansturen van de vrijwilligers

Ø  Begeleiden van projecten

Ø  Ontwikkelen van nieuwe ideeën

Ø  Aansturen van alle activiteiten die in- en extern worden uitgevoerd

  Scholing:

Ø  Is verantwoordelijk voor scholing van vrijwilligers.

Ø  Functioneringsgesprekken houden met de vrijwilligers

  Overleg met het Bestuur:

Ø  Bestuur regelmatig informeren over de ontwikkelingen.

Ø  Digitale registratie van het aantal gasten aanleveren

Ø  Ontwikkelen van nieuw beleid

Ø  Beleidsplan en Jaarverslag verzorgen

  Financiën:

Ø  Bijhouden kleine kas

Ø  Budget beheer t.a.v. huishoudelijk zaken en scholing.

  PR. en Fondsenwerving:

Ø  Aanleveren projectplannen voor de aanvraag van gelden

Ø  Contact Pers

Ø  Ontvangen van sponsoren

Ø  Ontvangen van vertegenwoordigers van externe instanties

Ø  Zorg dragen voor PR-materiaal

Ø  Geven van presentaties

Ø  Actieve deelname aan de commissie PR en Fondsenwerving

  Communicatie:

Ø  Nieuwsbrief voor de gasten en vrijwilligers samenstellen

Ø  Alle medewerkers informeren m.b.t. ontwikkelingen binnen  het Inloophuis

Ø  Overleg met de externe zorginstanties in de regio

Ø  Overleg met organisaties die actie voeren voor het inloophuis

Ø  Overleg met coördinatoren van andere Inloophuizen

  Administratie:

Ø  Zorg dragen voor alle in- en uitgaande post/mail.

Ø  Kan omgaan met het Office pakket.
TOON Actueel

12 mei jl is tot ons grote verdriet onze lieve collega en ambassadeur Mieke Koolen-de Kort overleden.

Mieke startte in 2007 als vrijwilliger bij TOON. Zij heeft jarenlang als gastvrouw de gasten van TOON ondersteund. Al snel bleek dat Mieke heel bevlogen en betrokken was én goed in het organiseren van evenementen en activiteiten. Zij zat in elke commissie die er was, wist alles van wat er speelde, hielp mee met elk evenement en kende iedereen. Zo werd Mieke steeds meer de drijvende kracht van de organisatie van onder meer de lezingen en evenementen van TOON. De jongeren hadden een speciaal plekje in haar hart en zij heeft zich dan ook jarenlang ingezet voor het bereiken en de ondersteuning van kinderen en jongeren. Op haar eigen, pure wijze legde ze heel gemakkelijk contact en kwam op een mooie manier in gesprek met de jongeren. Ze betrok de scholen bij TOON en was de motor in projecten als NL Doet, Breimarathon en Samenloop voor Hoop. Ook de PR commissie en het ambassadeurschap van TOON heeft zij met volle inzet en overtuiging vormgegeven. TOON zou TOON niet zijn zonder Mieke. Aan elke commissie en vele projecten heeft zij haar steentje bijgedragen. Wij zijn dankbaar voor alles wat zij met zo veel zorg, inzet, aandacht en liefde voor de gasten en collega's van TOON heeft betekend. Wij gaan een bijzonder en lief mens missen in ons huis en leven intens mee met Sjaak en haar familie.

Ons Inloophuis is in verband met de uitvaart van Mieke vrijdag 17 mei de hele dag gesloten.

22 mei Jubileum inspiratieavond inloophuis TOON

De inschrijving is vanaf 16 mei gesloten, u kunt zich niet meer inschrijven. Het programma vindt u bij lees meer

lees meer...

alle actualiteiten

Activiteiten kalender

​19 mei Speciale kinderactiviteit, een parkontbijt in het wandelpark Waalwijk

Op zondag 19 mei vindt er een jaarlijks terugkerend Parkontbijt plaats in het Wandelpark Waalwijk. Inloophuis TOON sluit hier bij aan met een speciale kinderactiviteit in het kader van het 15 jarig bestaan van het Inloophuis.

Het ontbijt begint om 9.30 uur en de gezamenlijke kinderactiviteiten vinden aansluitend plaats tussen 12.00 uur en 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Voor deelname aan het ontbijt kan men zich aanmelden bij de organisatie: wandelparkontbijt@gmail.com. Kosten voor het ontbijt zijn € 8,00. Voor de kinderactiviteit hoeft u zich niet speciaal aan te melden, deze zijn vrij toegankelijk. Wij ontmoeten jullie graag op 19 mei in Wandelpark Waalwijk!

lees meer...

Inschrijving jubileum inspiratieavond op 22 mei is gesloten

Het jubileum programma vindt u hieronder


alle activiteiten

naar agenda

Inloophuis TOON Waalwijk
Jan de Rooystraat 15
5141 EN Waalwijk
 +31 (0)416 - 65 27 34
Openingstijden:
op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur.
Copyright © 2019
powered by Dreamsites Webdesign