Welkom bij Inloophuis TOON

Als je de diagnose kanker te horen krijgt, staat de wereld plotseling op zijn kop; niet alleen je eigen wereld, ook die van je partner, kinderen, familie en vrienden. Waar kun je naar toe met alle onzekerheden die op je af komen?

Inloophuis TOON is een ontmoetingsplek voor iedereen, ongeacht leeftijd, die direct of indirect met kanker te maken heeft of heeft gehad. Persoonlijke aandacht, een luisterend oor, betrokkenheid van gastvrouwen en gastheren, rust en warmte vind je in ons huis. ‘Bij TOON kun je helemaal jezelf zijn’, aldus een bezoeker. 

Elke werkdag kun je binnenkomen om je verhaal te vertellen, thee of koffie te drinken of deel te nemen aan een activiteit. Je kunt er praten over het leven met kanker en het leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en behandeling.

Je treft er lotgenoten die in dezelfde soort omstandigheden kunnen zitten. Ervaringen delen kan fijn zijn. Ook wanneer je iemand verloren hebt aan kanker ben je welkom.

Alle activiteiten zijn gericht op onze missie: “Bijzondere aandacht voor mensen én kanker”. Een warme ontmoetingsplaats zonder drempels, gedragen door betrokken vrijwilligers. Dat is Inloophuis TOON.

Wil je meer weten? Kijk dan verder op onze website of volg ons op Facebook en Twitter!


Vrijwillige bijdragen 
Ons Inloophuis ontvangt géén enkele structurele subsidie. De jaarlijkse exploitatiekosten bedragen
ca. € 75.000,-. Voor de dekking van deze kosten zijn wij jaar in, jaar uit volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van buitenaf.

U kunt als particulier, bedrijf, Stichting of Service organisatie ons Inloophuis op allerlei manieren financieel steunen. U kiest zelf de vorm die het beste bij u past: in geld, natura of anderszins.


De belastingsdienst heeft het Inloophuis Toon aangemerkt als een "algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting. ZIe ook sponsoring/fondsenwerving.

Wilt u financieel bijdragen?

Ons rekeningnummer is NL50 RABO 0155 8816 47
t.n.v. Stichting Toon Hermans Huis Waalwijk.

In verband met de wet op de privacy vermeldt de bank geen adresgegevens meer op het afschrift. Daarom kunnen wij u niet persoonlijk bedanken als u een bijdrage doet. Aangezien wij dit toch graag willen, vragen wij u om een kaartje of mail te sturen waarin u aangeeft dat u een bijdrage doet.
TOON Actueel

Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank de Langstraat organiseert weer de Clubkas Campagne! En daar zijn wij blij mee want ook Inloophuis TOON mag dit jaar deelnemen. De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank De Langstraat inspraak hebben in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Leden kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) en/of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worde te meer geld krijgt deze vereniging of stichting. Alle klanten van de Rabobank die vóór 1 september 2017 lid zijn geworden kunnen hun stem uitbrengen. De stemperiode start op 3 oktober en loopt tot en met 17 oktober 2017.

Steun ons en stem op Inloophuis TOON!


lees meer...

De 80 van de Langstraat
Zaterdag is de 80 van de Langstraat weer zeer succesvol verlopen!
Het weer was goed en de sfeer was uitstekend overal. Zaterdagmiddag heeft onze jongerenambassadeur Noëlle, herkenbaar aan de TOON ballonnen, iets lekkers uitgedeeld  en alle deelnemers aan de mini 80 veel succes en plezier gewenst. Ook waren wij met een stand aanwezig met informatie over het Inloophuis, omdat wij dit jaar het goede doel waren van de 80.
Zondagmiddag kwamen alle lopers binnen, vermoeid en blij dat het goed was gegaan.
Onze dank gaat uit naar de organisatie van de 80 en alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen en natuurlijk naar alle lopers, met in het bijzonder Karin Spapens, Thomas van Os en Ronald Bakker, zij hebben aangegeven voor TOON te hebben gelopen.
Allemaal heel veel dank en nu lekker uitrusten!

alle actualiteiten

Activiteiten kalender

Woensdag 25 oktober - Ontmoetingsmiddag
van 14:00 tot 17:00 uur.
Deze middag vindt plaats omdat oktober borstkankermaand is.  Wij heten uiteraard iederéén van harte welkom die te maken heeft of heeft gehad met kanker, ongeacht welke vorm.
Wij hebben deze middag verschillende fijne en ontspannende activiteiten en kunt alleen komen of iemand meenemen. Er is voor iedereen iets te doen of te ervaren, ook voor de kinderen, en we zorgen voor iets lekkers bij de thee of de koffie.
lees meer...

alle activiteiten

naar agenda

Inloophuis TOON Waalwijk
Grotestraat 316
5142 CD Waalwijk
 +31 (0)416 - 65 27 34
Openingstijden:
op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur.
Copyright © 2017
powered by Dreamsites Webdesign